servis-za-kompresore-vijcane-i-klipne-tehnogama

Vesti

Tehnogama

Nova kompresorska stanica za medicinski vazduh - Infektivna klinika Beograd

  • 19.06.2021

  • Gotovo ceo vek, koliko je prošlo od njene izgradnje, Klinika za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, dobija novo ruho. Osim novog ruha, predmet radova rekonstrukcije Infektivne klinike biće i obnavljanje opreme, odnosno poboljšanje tehničke opremljenosti same klinike. Kapacitet infektivne klinike je 155 postelja i godišnje se u njoj leči oko 2.500 pacijenata. Pandemija, koja je prošle godine stavila na test zdravstvene sisteme svakih država na svetu, naučila nas je da nikada ne možemo reći da smo dovoljno spremni za sve scenarije koji bi mogli da nas zadese. Imajući to u vidu, na najvišem nivou doneta je odluka da se, u okviru zdravstvenog sistema Srbije, oplemeni i tehnički poboljša i Infektivna klinika. Naš doprinos u ovom poduhvatu sastoji se u opremanju kompresorske stanice koju čine 2 vijčana kompresora kapaciteta 2.000 lit/min svaki; Svaki sa sopstvenim adsorbcijskim sušačem prema Pharmacopoea-i, odnosno sušačima koji obezbeđuju vazduh za disanje, isfiltriran od svih štetnih agenasa Iz ambijenta. Dodatnu liniju zaštite adsorbcijskih sušača čine tornjevi sa aktivnim ugljem, dizajnirani da prime eventualni nenadani nalet nečistoća iz kompresorskog sistema i zaštite desikante koji se nalaze unutar medicinskih sušača, a čija je funkcija izdvajanje natrijum-oksida, sumpor-dioksida, ugljen monoksida, ugljen dioksida i dr. štetnih agenasa kojima nije mesto u ljudskom organizmu. Na ovaj način, Klinika za infektivne i tropske bolesti u Beogradu je opremljena sa dva, potpuno autonomna sistema za rad, a budućim pacijentima obezbeđen je vazduh za disanje U skladu sa najstrožim zahtevima medicinske struke.


    Galerija: Nova kompresorska stanica za medicinski vazduh - Infektivna klinika Beograd    Podeli


    Predrag: Svaka cast Tehnogama !