Korisno

Tehnogama Šimanovci

Boge vazdušni kompresori

Kada kompresor radi bez rezervoara, on komprimuje vazduh srazmerno potrošaču koji je priključen na njega (mrežu komprimovanig vazduha). Kada je kompresor priključen na rezervoar koji se nalazi između samog kompresora I potrošača, on komprimuje vazduh samo do unapred utvrđene tačke. Intenzitet se može kontrolisati, a odgovarajući regulator obezbeđuje da sve funkcioniše onako kako je korisnik naložio.

Sedište Tehnogame je u Opštini Pećinci, u industrijskoj zoni u Šimanovcima, ul. Dečka bb, u neposrednoj blizini novosagrađene obilaznice oko Šimanovcia. Sam položaj sedišta kompanije, obezbeđuje brzu i jednostavnu komunikaciju sa svim delovima Srbije.

Postoji dosta aplikacija u kojima se koristi komprimovani vazduh koji proizvode kompresori; može se koristiti za napajanje pneumatskog alata, ventilatora ili drugih sličnih alata I mašina, može se koristiti za naduvavanje pneumatika I plutajućih aparatura I još mnogo, mnogo toga. Primena komprimovanog vazduha u industriji je zaista raznolika I u zavisnosti od konkretnih zadataka, kompresori mogu biti različitih dimenzija I kapaciteta I kao takvi su pogodni za sve moguće aplikacije I prilagodljivi svakom specifičnom zahtevu za komprimovnaim vazduhom. Uz redovno održavanje I dobru brigu živoni vek im je izuzetno dugačak.

korisno.

Prednosti korišćenja opreme koju pokreću kompresori su višestruke- u sebi imaju više snage, a I nivoi obrtaja mogu biti mnogo, mnogo viši. To omogućava I brz I precizan rad istovremeno, jer nema oscilacija koje se mogu javiti padom napona u mreži, kao što je slučaj na mašinama ili alatima koje su električno napajane, Industrijski kompresori su uz to, moćemo reći I ekološki proizvodi, jer nisu usputni proizvodi, jer su namenjeni dugotrajnoj upotrebi, jer BOGE Kompressoren fabika u sve svoje kompresore, sa posebnim akcentom na velike kapacitete, ugrađuje isključivo energetski efikasne motore koji su još pouzdaniji, još efikaniji I još više smanuju emisiju CO2 u atmosferu. Sva rešenja BOGE Kompresora su energetski efikasna rešenja I to je primarni zadatak inženjera koji rade u razvoju BOGE palete proizvoda.

Vazdušni kompresori se dele u dva osnovna tipa: stacionarne I mobilne kompresore. Stacionarni (stabilni) kompresori mahom nalaze svoju primenu u industriji I korisnici ih biraju u zavisnosti od kapaciteta I pritiska koji njihova proizvodnja traži. Dostupni su kao bazne jedinice ili kao jedinice sa integrisanim rezervoarima vazduha, odnosno , kao ‘’pak’’ verzije koje se sastoje od kompresora, sušača vazduha I rezervoara, ‘’sve u jednom’’ za korisnike koji na raspolaganju imaju ograničeni ili mali prostor za kompresorsku sobu. Druga vrsta, generalne podele kompresora su tzv. Mobilni (pokretni) kompresori koji su namenjeni za rad na terenu.

BOGE Kompresori su odlični uređaji, izuzetno pouzdani I kvalitetni iza kojih stoji vekovna tradicija I tim visokokvalifikovanih inženjera koji konstantno rade na razvoju još efikasnijih I pouzdanijih industrijskih kompresora.Primena kompresora zaista nema granica. Gde god da se okrenete I za šta god da se uhvatite, znajte da je bar u nekoj fazi izrade, tog nekog predmeta učestvovao vazdušni kompresor.Neki kompresori zahtevaju uljno podmazivanje, dok neki rade u potpunosti bez ulja. BOGE u svojoj paleti proizvoda nudi obe varijante.

Kao što je to slučaj sa bilo kojim kupljenim uređajem, I kompresori (klipni ili vijčani kompresori), bez obzira u kojoj grani industrije da se primenjuju, takođe zahtevaju redovno održavanje koje će obezbediti kako kvalitetne porizvode za čiju se izradu koristi komprimovani vazduh, tako I za same mašine koje pokreću kompresori I na kraju krajeva za dug radni vek samih kompresora. Mora se voditi računa o redovnom ispuštanju kondenzata iz rezervoara vazduha, o redovnim servisima samih kompresora, zamenama filtera, kaiševa, separatora I sl. Uslovima u samom prostoru u koji je postavljen kompresor.

Čuvajte Vaš kompresor da bi Vam nesmetano I pouzdano sluzio dugi niz godina. Kompresori su pluća svakog pogona I da bi pogon mogao da ‘’diše’’ I da ‘’živi’’, nužno je da se pazi na tako važan faktor proizvodnje, zvani vazdušni kompresor.

Dimenzije čeličnih cevi

Tehnogama-servis-kompresora-vijcanih-i-klipnih-instalacije-aluminijumske

SEPARACIJA ULJA I VAZDUHA U VIJČANIM I ROTACIONIM KOMPRESORIMA

Vazdušno-uljni separator uklanja kompresorski lubrikant (ulje) iz komprimovanog vazduha. Za vreme normalnog rada ulje se vraća u rezervoar ulja, a komprimovani vazduh ide u rezervoar vazduha ili mrežu komprimovanog vazduha. Tipični separator ulja smanjuje količinu ulja u komprimovanom vazduhu na 2-3 ppm. Pod normalnim radnim uslovima radni vek separatora ulja iznosi 4000-6000 radnih sati. Vazdušno-uljni separatori se uobičajeno zovu i uljni separatori ili odvajači ulja.

Funkcija separatora ulja

Većina vijčanih i rotacionih kompresora ubrizgava kompresorsko ulje direktno u kompresionu komoru u kojoj se, vazduh, pomešan sa uljem, komprimuje (stišnjava). Ulje ima višestruku funkciju: hladi i podmazuje i absorbuje toplotu koja se stvara kompresijom. Osnovna prednost korišćenja kompresorskog ulja kao rashlađivača jeste kreiranje stabilne radne temperature kompresora što omogućuje konstantan rad kompresora, bez obzira na radni ciklus i zahteve proizvodnje. Međutim, ubrizgavanje kompresorskog ulja u komoru za kompresiju stvara i problem, jer je komprimovani vazduh, prilikom napuštanja vijčanog bloka, pun ulja. To ulje je potrebno ukloniti, kako bi se zaštitio vazdušni system i ulje vratilo u komoru za kompresiju na ponovnu upotrebu. Glavna uloga u ovom segmentu rada industrijskog kompresora je poverena separatoru ulja koji razdvaja kompresorski lubrikant (ulje) od komprimovanog vazduha i to izdvojeno ulje ponovo vraća u komoru za komprimovanje.

Glavne karakteristike separatora ulja

Smanjuje količinu ulja na 2-3 ppm.

Prilikom instalacije tipičan diferencijalni pritisak iznosi oko 1,65 bar

Zamena uloška separatora se vrši kada diferencijalni pritisak padne na 0,83 do 1,10 psig

Separatori ulja su kompatibilni kako sa mineralnim, tako i sa sintetičkim uljima, ali uvek se uverite da je zamenski separator ulja kompatibilan ulju koje se nalazi u kompresoru.

Separatori ulja služe da obezbede što duži radni vek kompresora u industrijskim uslovima upotrebe, ali ima i nekoliko stvari koje mogu uništiti separatore ulja, odnosno, skratiti njihov radni vek. To su, npr:

- kontaminacija neadekvatnim uljem u kompresoru

- prljavština koja prolazi mimo zagađenog filtera vazduha

- voda iz unutrašnje kondenzacije nastale radom u hladnom prostoru ili lošim razvodom vazduha/nedovoljnom drenažom kondenzata

Zamena kompresorskog ulja po planu redovnog održavanja koju određuje svaki proizvođač , instalacija drenažnih ventila i redovna zamena filtera vazduha, sve to pomaže da separator ulja radi pravilno i efektivno.

Kao što je već navedeno, separatori ulja su dizajnirani da rade od 4000-6000 radnih sati.

Njihov radni vek zavisi od mnogo faktora, a neki od njih su:

- Dizajn samog industrijskog kompresora

- Količina tečnog ulja koje se ukloni pre no što dođe do samog separatora ulja

- Količina prljavštine koja prodre u kompresor kroz usisni filter

- Tip uljno-vazdušnog separatora (dizajn separatora ulja)

Kako da produžite radni vek vazdušno-uljnom separatoru

- Pad pritiska u separatoru ulja ili prebrza diferencija pritiska.

Najčešći uzrok ovoj pojavi je zapušenje uloška separatora prljavštinom ili vodom. Ukoliko fizičkim pregledom uloška separatora utvrdite prljavštinu u njemu, proverite stanje usisnog filtera vazduha.Ako je prljav, prljavština će prolaziti pored njega i završiće u separatoru ulja, tako da je potrebno redovno proveravati stanje filtera vazduha I po potrebi ga menjati.

- Postojanje vode

Ukoliko pregledom separatora ulja utvrdite postojanje vode, do ovog problema najčešće dolazi radom u hladnom prostoru ili lošom drenažom kondenzata iz sistema. Ovaj simptom kontaminacije dovodi i do pojave rđe na i u uljnom separatoru.Rešenje je instalacija drenažnih ventila na sistemu I poboljšanje ambijentalne temperature.

Podeli


Otvorenost ka klijentu, pažljivo osluškivanje njegovih potreba, ali i pozitivan duh koji vlada među zaposlenima, učinili su da Tehnogama postane najpouzdaniji i najpoželjniji partner za kompresorsku tehniku.

Dobro došli u Tehnogamu – dobro došli u kuću dobrog vazduha za rad!

Vaš Tehnogama Tim

ANALIZA-veliki-piktogram

Uštedite novac analizom
energetske efikasnosti

Izazovite porast profita pametnim poslovanjem

Više o analizi

potreban vam je
servis kompresora?

stručna podrška i hitne intervencije 00/24h

servis centar
SERVIS-veliki

za ostalu prateću opremu posetite naš web shop

KOMPANIJA

KONTAKT
Srbija
  • Tehnogama d.o.o. Šimanovci
  • T +381 (0)22 215 23 01
  • E office@tehnogama.com
Crna Gora
  • Tehnogama d.o.o Nikšić
  • T +382 40 251 105
  • F +382 40 251 105
  • E office.nk@tehnogama.com

LOKACIJE

Dečka 157, Šimanovci

Privredno društvo Tehnogama d.o.o., je osnovano 2008 god. u Šimanovcima

Bulevar 13. jul bb, Nikšić

Tehnogama d.o.o. od maja 2016. Zvanično posluje i u Crnoj Gori

KONTAKT FORMA