servis-za-kompresore-vijcane-i-klipne-tehnogama

Vesti

Tehnogama

Instalacija za komprimovani vazduh od PPR cevi

  • 19.11.2020

  • Završena je i instalacija za razvod komprimovanog vazduha i puštena oprema u rad u privremenoj bazi putara namenjenoj izgradnji brze saobraćajnice Ruma-Šabac. Pri izgradnji saobraćajnica, angažuje se mnoštvo različitih građevinskih mašina koje, osim redovnog održavanja, zahtevaju i redovnu dopunu mazivima i uljima. Uzevši to u obzir, građevinska baza putara u Šapcu, pored ostalih potrebnih komponenti sadrži i mehaničarsku radionicu čije potrebe za vazduhom zadovoljava vijčani kompresor snage 22 kW, sa pratećom opremom za skladištenje i tretman komprimovanog vazduha, a vazduh je iz centralnog kompresora, na zahtev investitora, sproveden cevovodom do mazalica, pneumatskih pumpi i mesta za pneumatske pištolje; namenjenih punjenju građevinske mehanizacije mazivima i uljima, ali i njihovom održavanju i brzim popravkama. Obzirom da je baza privremenog tipa, odn. na lokaciji kod Šapca će se nalaziti samo dok traju radovi na koridoru, investitorov zahtev je bila instalacija izrađena od PPR-a. Po završetku instalacije i puštanju opreme u rad, izvršena je i kvalitativna provera instalacije; snimanjem ultrasoničnim uređajem na eventualna curenja. Kompletna oprema i instalacija su, nakon pozitivnih rezultata na kvalitet i funkcionalnost, predati korisnicima na upotrebu.


    Galerija: Instalacija za komprimovani vazduh od PPR cevi    Podeli