Koristite komprimovani vazduh? Pozovite nas za konsultaciju, besplatna je!

POZOVITE NAS ! Kvalitetan savet će Vam uštedeti novac
TehnoGama

Dečka bb, Šimanovci

Bulevar 13. jul bb, Nikšić

Urgentne intervencije

+381 (0) 22 215 23 02

TehnoGama

Oprema za filtere

PDi - Indikator zaprljanosti filterskog uloška za komprimovani vazduh radnog pritiska do 16 bara


Diferencionalni-indikator-pada-pritiska-na-filterskom-ulosku-PDI-16

Inikator pada pritiska PDI16 je dizajniran i namenjen prepoznavanju diferencije pritika na ulazu i izlazu iz samog filtera. U slučaju prevelikog pada pritiska, indikator prelazi u crvenu zonu te time alarmira korisnika da je filterski uložak previše zaprljan i da je vreme za zamenu filterskog uloška. Filterski ulošci su standardno dizajnirani da traju oko 1 godinu, međutim taj period može biti veći i manji u zavisnosti od tipa kopresora koji koristite, pohabanosti kompresora pa i samog vremena eksploatacije u toku godine ( 1 smena, 2 smene , 3 smene ).

- Max. radni pritisak: 16 bara

- Radna temperatura : 1,5 - do 65 °C

PDI16-indikator-diferencije-pritiska-filtera-za-komprimovani-vazduh

MDA 60 - Indikator zaprljanosti filterskog uloška za komprimovani vazduh radnog pritiska do 20 bara


MDA60-indikator-diferencionalnog-pritiska-filtera-komprimovanog-vazduha

Inikator pada pritiska MDA 60 je dizajniran i namenjen prepoznavanju diferencije pritika na ulazu i izlazu iz samog filtera. U slučaju prevelikog pada pritiska, indikator prelazi u crvenu zonu te time alarmira korisnika da je filterski uložak previše zaprljan i da je vreme za zamenu filterskog uloška. Filterski ulošci su standardno dizajnirani da traju oko 1 godinu, međutim taj period može biti veći i manji u zavisnosti od tipa kopresora koji koristite, pohabanosti kompresora pa i samog vremena eksploatacije u toku godine ( 1 smena, 2 smene , 3 smene ).

- Max. radni pritisak: 16 bara

- Radna temperatura : 1,5 - do 65 °C

MDA-60-diferencionalni-manometar-za-filter

MDM 40 - Magnetni indikator zaprljanosti filterskog uloška za komprimovani vazduh radnog pritiska do 16 bara


MDM40-indikator-diferencionalnog-pritiska-filtera-komprimovanog-vazduha

Magnetni inikator pada pritiska MDM 40 je dizajniran i namenjen prepoznavanju diferencije pritika na ulazu i izlazu iz samog filtera. U slučaju prevelikog pada pritiska, indikator prelazi u crvenu zonu te time alarmira korisnika da je filterski uložak previše zaprljan i da je vreme za zamenu filterskog uloška. Filterski ulošci su standardno dizajnirani da traju oko 1 godinu, međutim taj period može biti veći i manji u zavisnosti od tipa kopresora koji koristite, pohabanosti kompresora pa i samog vremena eksploatacije u toku godine ( 1 smena, 2 smene , 3 smene ).

- Max. radni pritisak: 16 bara

- Radna temperatura : 1,5 - do 65 °C

MDM-40-diferencionalni-manometar-za-filter

MDM 60, MDM 60 E, MDM 60 C - Magnetni Indikatori zaprljanosti filterskog uloška za komprimovani vazduh radnog pritiska do 16 bara


MDM-60-serija-indikatora-zaprljanosti-filterskih-ulozaka-1

Magnetni indikatori diferencije pritiska u filteru komprimovanog vazduha, serije MDM 60 su razvijeni za preciznu i pouzdanu indikaciju zaprljanosti filterskog uloška. Postoje 3 varijante MDM 60 indikatora. MDM 60 je osnovna bazna verzija koja se montira na gornjoj površini kućišta filtera. Pomoću dve cevćice spojen je sa prostorom pre i posle filterskog uloška pri čemu meri diferenciju pritiska na osnovu koje indikuje potrebu za zamenom uloška. MDM 60 E je elktronska verzija indikatora koja je u svemu ista kao i bazna verzija osim što ima mogućnost svetlosne signalizacije LED diodom kada je u alarmu odnosno kada je potrebno zameniti uložak. MDM 60 C je takođe vrlo sličan bazičnoj verziji osim što postoji slobodan kontakt za odvođenje signala alarma u monitoring sobu ili određeni uređaj koji će upozoriti održavanje

- Max. radni pritisak: 16 bara

- Radna temperatura : 1,5 - do 65 °C

MDM-60-indikator-zaprljanosti-filterskog-uloska

MDH - Indikatori zaprljanosti filterskog uloška za komprimovani vazduh radnog pritiska do 50 bara


MDH-serija-indikatora-zaprljanosti-filterskog-uloska-do-50-bara

MDH je serija indikatora zaprljanosti filterskog uloška namenjena pritisku do 50 bara. Kao i prethodni, mehanički, i ovaj indikator vrši merenje pritiska ispred filterskog uloška i iza filterskog uloška. Na taj način određuje diferenciju pritisaka te indikuje stepen zaprljanosti filtera unutar kućišta.

- Max. radni pritisak: 50 bara

- Radna temperatura : 1,5 - do 65 °C

MDH-60-diferencionalni-manometar-za-filter-visokog-pritiska

OCI - Indikatori prisustva ulja u komprimovanom vazduhu


OCI-indikator-prisustva-ulja-u-sistemu-komprimovanog-vazduha

OCI serija predstavlja indikatore količine ulja u sistemu komprimovanog vazduha. Kalibrisan je da detektuje uljne magle do nivoa od 0,01 PPMm ( 0,012 mg/m3 ). Zamenski ketridž je dostupan kada je originalni dotrajao.

- Max. radni pritisak: 0,68 - 16 bara

- Radna temperatura : 1,5 - do 49 °C

OCI-indikator-prisustva-ulja-u-sistemu

boge mta omega samsung abac
Za Vašu sigurnost u poslovanju obezbedili smo niz pogodnosti:
analiza efikasnosti postojećeg stanja, mogućnost otkupa "staro za novo", mogućnost besplatnog korišćenja zamenske opreme,
kupovinu opreme na rate ili lizing po najpovoljnijim uslovima, izvođenje kompresorskih postrojenja po sistemu "ključ u ruke", besplatno savetovanje...
boge
mta
omega
abac
Sotras
Goetze armaturen
noitech
Aignep