POZOVITE NAS ! Kvalitetan savet će Vam uštedeti novac
TehnoGama

Dečka bb, Šimanovci

Bulevar 13. jul bb, Nikšić

Urgentne intervencije

+381 (0) 22 215 23 02

Separator kondenzata

CKL-B, CKL-C, CS/CS SS, SFH / SFH SS, CKL-HF, CKL-AHP, CKL-AHP, CKL-CHP Serije ciklonskih separatora kondenzata iz komprimovanog vazduha

CKL-B Serija ciklonskih separatora kondenzata iz komprimovanog vazduha - do 16 bara


Ulozak-ciklonskog-odvajaca-kondenzata

CKL-B serija ciklonskih separatora je dizajnirana za visokoefikasno odstranjivanje tečne faze iz komprimovanog vazduha kao i vakum sistema. Unutar kućišta ciklonskog separatora, nalazi poseban deo sa krilcima, koji stvara kontrolisanu rotaciju vazduha u vidu ciklona. Kao rezultat centrifugalne sile, odnosno cklona, tečnosti ( voda, ulje ) i veće čvrste čestice se lepe za zidove ciklonskog separatora, usporavaju svoje kretanje i akumuliraju se na dnu kućišta u vidu kondenzata. Zona bez turbulencije na dnu ciklonskog separatora sprečava da kondenzat bude ponovo pokupljen i prosleđen dalje u sistem. Za ispuštanje kondenzata iz ciklona koriste se razni tipovi odvajača kondenzata koji mogu biti manuelni - mehanički, automatski - mehanički, električni - vremenski i električni - inteligentni.

Abac u svojoj gami proizvoda nudi klipne kompresore, podeljene u 3 grupe: LINE, za poluprofesionalne korisnike, SILENT za korisnike malih kapaciteta, ali sa potrebom za malo tišim klipnim kompresorom i PRO, serija kompresora za profesionalne korisnike.

Ciklonski odvajači kondenzata su dizajnirani tako da imaju jako nizak pad pritiska prilikom separacije te ih je iz tog razloga veoma poželjno imati na instalaciji odmah nakon kompresora. U tom slučaju cikloni će odvojiti odmah ulje i vodu koja se pojavljuje u tečnom obliku kao rezultat hlađenja vazduha koje se dešava u hladnjaku ( vazdušnom delu ) na kompresoru.

Naime, nakon vijčanog bloka, gde se vrši kompresija i zagrevanje, vazduh i ulje odlaze stišnjeni zajedno u separator i separatosku posudu gde se ulje odvaja iz komprimovanog vazduha.

Nakon separatora , sada već čist vazduh putuje u hladnjak gde mu se obara temperatura za 10-15 °C.

Prilikom hlađenja u ovom delu instalacije pojavljuje se voda kao rezultat obaranja temperature vazduha i sada vazduh i voda, stišnjeni, putuju dalje kroz sistem. Iz tog razloga, dobro je montirati ciklonski odvajač kondenzata odmah na izlazu iz kompresora kako bi se tečna faza odmah tu eleiminisala jer je brzina kretanja vazduha u ovoj tački najveća pa će samim tim i centrifugalna sila biti najača a onda i procenat eliminacije tečne faze kroz ciklonski separator. Dalje u instalaciji, pogotovo u instalaciji nakon rezervoara vazduh se značajno usporava te nema tako dobrog učinka od ciklona kao na mestu odmah nakon kompresora. Eliminacijom tečne faze iz komprimovanog vazduha značajno se rasterećuje i sam sušač vazduha ( ukoliko postoji ) jer će u njega stizati samo vazduh u gasnom stanju i tek nešto malo vode koja se kondenzovala na putu od rezervoara do sušača. Naravno, pod uslovom da i rezervoar ima automatski odvajač kondenzata.

Dakle, ciklonskim separatorom eliminiše se velika količina vode iz sistema a time štitite pre svega rezervoar i cevovod od korozije, sušač od preopterećenja a kompletno Vaše mašine i uređaje od kvarova i štete izazvane velikom količinom vode u instalaciji. Radni vek mašina se produžava čak do deset puta ukoliko imate dobro osušen i prečišćen komprimovani vazduh.

Ciklonski separatori CKL-B serije imaju sledeće uslove rada i karakteristike:

- Maksimalni radni pritisak: do 16 bara

- Temperatura: 1,5 do 65 °C

- Kapacitet protoka: 120 - 2850 Nm3/h

- Priključci: 3/8" - 3"

- Standardna boja: RAL 9005

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora: Aluminijum liven pod pritiskom Materijal od koga je izrađen uložak: Inoks krilca, ostalo plastika

CKL-B-serija-ciklonskih-odvajaca-kondenzata-do-16-bara

CKL-B Serija ciklonskih separatora kondenzata iz komprimovanog vazduha - do 16 bara


Ciklonski-odvajaci-kondenzata-CKL-C-serije

CKL-C serija ciklonskih odvajača kondenzata. Za ovu seriju važe ista pravila i ista uloga kao i za prethodnu seriju ciklona CKL-B izuzev radnog pritiska koji je u ovom slučaju do 20 bara. Znači, koristiće se takođe na izlazu komprimovanog vazduha iz samog kompresora ( pre rezervoara, sušača ili mikrofiltracije ) upravo zbog brzine strujanja vazduha kroz instalaciju. Kao što smo već gore napomenuli, ali nije loše ponoviti još jednom, da je brzina kretanja vazduha kroz instalaciju komprimovanog vazduha upravo najveća na izlazu iz kompresora a pre rezervoara. Brzina kretanja komprimovanog vazduha kroz instalaciju, kod ciklonskih separatora, je jako bitna jer je u direktnom odnosu sa centrifugalnom silom koju koriste ciklonski separatori za izdvajanje kapljica vode, ulja i prljavštine odnosno jednostavno rečeno - tečne faze. Naime, kao što smo gore već napomenuli, što je veća brzina komprimovanog vazduha kroz cevovod, to je veća centrifugalna sila koja deluje na komprimovani vazduh i primese i na kraju to je veća efikasnost i odvajanje kondenzata u ciklonskim separatorima. Eliminacija tečne faze ovde se takođe vrši automatskim odvajačima kondenzata , mehaničkim automatskim ili električnim vremenskim ili inteligentnim.

Ciklonski separatori CKL-C serije imaju sledeće uslove rada i karakteristike:

- Maksimalni radni pritisak: do 20 bara

- Temperatura: 1,5 do 65 °C

- Kapacitet protoka: 72 - 2760 Nm3/h

- Priključci: 3/8" - 3"

- Standardna boja: RAL 9005

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora: Aluminijum liven pod pritiskom

Materijal od koga je izrađen uložak: Inoks krilca, ostalo plastika

CKL-C-serija-ciklonskih-odvajaca-kondenzata-do-20-bara

CS / CS SS Serija ciklonskih separatora kondenzata iz komprimovanog vazduha - do 16 bara


Vareni-celicni-ciklonski-odvajaci-kondenzata.CS-serije

CS / CS SS serije ciklonskih odvajača kondenzata, predstavljaju grupu čeličnih, varenih odvajača kondenzata zaista velikih kapaciteta. Radi se o ciklonskim odvajačima kondenzata kapaciteta od 840 m3/h do 7440 m3/h. Priključci na njima su prirubnički i u dijapazonu od DN 65 do DN 200. Kao i kod prethodnih tipova ciklonskih odvajača kondenzata iz komprimovanog vazduha i kod ciklona serije CS / CS SS odvajanje kondenzata se vrši na istom principu. Naime, komprimovani vazduh se usled velike brzine kretanja kontrolisano zarotira unutar ciklonskog separatora pri čemu se tečna faza ( voda, ostatci ulja i veći komadi čvrstih čestica ) lepi za zidove ciklonskog separatora. Usled sile gravitacije sliva se u donja delove samog kućišta separatora koji su zaštićeni od turbulencije te se ne može dogoditi da voda ili ulje ponovo bude uvučeno snagom vazduha dalje u sistem ka potrošačima, već se putem automatskih odvajača kondenzata izbacuje van sistema komprimovanog vazduha.

CS ciklonski separatori su izrađeni od ugljeničnog čelika dok su ciklonski separatori CS SS serije izrađeni od nerđajućeg čelika. Sama konstrukcija ciklonskih separatora je manje više identična.

Ciklonski separatori CS / CS SS serije imaju sledeće uslove rada i karakteristike:

- Maksimalni radni pritisak: do 16 bara

- Temperatura: 1,5 do 65 °C

- Kapacitet protoka: 840 - 7440 Nm3/h

- Priključci: DN 65 - DN 200

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora CS serije: Ugljenični čelik, RAL 9005

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora CS SS serije: Nerđajući čelik 1.4301

CS-CS_SS-serije-ciklonskih-odvajaca-kondenzata-do-16-bara

SFH / SFH SS Serija ciklonskih separatora kondenzata iz komprimovanog vazduha - do 16 bara


Ciklonski-odvajac-kondenzata-SFH

SFH / SFH SS serije ciklonskih odvajača kondenzata, predstavljaju grupu čeličnih, varenih odvajača kondenzata najvećih kapaciteta. Radi se o ciklonskim odvajačima kondenzata kapaciteta od 1.760 m3/h do 12.550 m3/h. Priključci na njima su prirubnički i u dijapazonu od DN 80 do DN 350. Kao i kod prethodnih tipova ciklonskih odvajača kondenzata iz komprimovanog vazduha i kod ciklona serije SFH / SFH SS odvajanje kondenzata se vrši na istom principu. Naime, komprimovani vazduh se usled velike brzine kretanja kontrolisano zarotira unutar ciklonskog separatora pri čemu se tečna faza ( voda, ostatci ulja i veći komadi čvrstih čestica ) lepi za zidove ciklonskog separatora. Usled sile gravitacije sliva se u donja delove samog kućišta separatora koji su zaštićeni od turbulencije te se ne može dogoditi da voda ili ulje ponovo bude uvučeno snagom vazduha dalje u sistem ka potrošačima, već se putem automatskih odvajača kondenzata izbacuje van sistema komprimovanog vazduha.

SFH ciklonski separatori su izrađeni od ugljeničnog čelika dok su ciklonski separatori SFH SS serije izrađeni od nerđajućeg čelika. Sama konstrukcija ciklonskih separatora je manje više identična.

Ciklonski separatori SFH / SFH SS serije imaju sledeće uslove rada i karakteristike:

- Maksimalni radni pritisak: do 16 bara

- Temperatura: 1,5 do 65 °C

- Kapacitet protoka: 1.760 - 12.550 Nm3/h

- Priključci: DN 80 - DN 350

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora SFH serije: Ugljenični čelik, RAL 9005

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora SFH SS serije: Nerđajući čelik 1.4301

SFH-SFH SS-serije-ciklonskih-odvajaca-kondenzata-do-16-bara

CKL-HF Serija ciklonskih separatora kondenzata iz komprimovanog vazduha - do 50 bara


Ciklon-do-50-bara-sa-uloskom

CKL-HF serija ciklonskih odvajača kondenzata, predstavljaju grupu aluminijumskih - livenih ciklonskih separatora kondenzata, namenjenih pritiscima do 50 bara. Ova aplikacij ciklona se najčešće koristi pri proizvodnjama različitih tipova boca od PET materijala. Kao i kod ostalih cilkonskih separatora, sam princip odvajanja tečne faze ( vode , ulja ) se vrši na istom principu, odnosno, stvaranjem ciklonskog kretanja vazduha pri velikoj brzini, kapljice ulja i vode se lepe za zidove kućišta ciklonskog separatora i bivaju povučene prema dnu kućišta silom gravitacije. Pri dnu kućišta nema turbulencija te se tečnost ne može vratiti u sistem komprimovanog vazduha već biva oslobođena preko manuelnog ventila na dnu ciklona.

Ciklonski separatori CKL-HF serije imaju sledeće uslove rada i karakteristike:

- Maksimalni radni pritisak: do 50 bara

- Temperatura: 1,5 do 65 °C

- Kapacitet protoka: 71 - 799 Nm3/h

- Priključci: 1/2" - 2"

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora CKL-HF serije: Liveni aluminijum

CKL-HF-serije-ciklonskih-odvajaca-kondenzata-do-50-bara

CKL-AHP Serija ciklonskih separatora kondenzata iz komprimovanog vazduha - do 64 bara


Ciklonski-separator-kondenzata-CKL-AHP-do-64-bara

CKL - HF serija ciklonskih odvajača kondenzata, predstavljaju grupu aluminijumskih - livenih ciklonskih separatora kondenzata, namenjenih pritiscima do 50 bara. Ova aplikacij ciklona se najčešće koristi pri proizvodnjama različitih tipova boca od PET materijala. Kao i kod ostalih cilkonskih separatora, sam princip odvajanja tečne faze ( vode , ulja ) se vrši na istom principu, odnosno, stvaranjem ciklonskog kretanja vazduha pri velikoj brzini, kapljice ulja i vode se lepe za zidove kućišta ciklonskog separatora i bivaju povučene prema dnu kućišta silom gravitacije. Pri dnu kućišta nema turbulencija te se tečnost ne može vratiti u sistem komprimovanog vazduha već biva oslobođena preko manuelnog ventila na dnu ciklona ili preko automatskog odvajača kondenzata.

Ciklonski separatori CKL-HF serije imaju sledeće uslove rada i karakteristike:

- Maksimalni radni pritisak: do 50 bara

- Temperatura: 1,5 do 65 °C

- Kapacitet protoka: 71 - 799 Nm3/h

- Priključci: 1/2" - 2"

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora CKL-HF serije: Liveni aluminijum

CKL-AHP-serije-ciklonskih-odvajaca-kondenzata-do-64-bara

CKL-AHP Serija ciklonskih separatora kondenzata iz komprimovanog vazduha - do 64 bara


Ciklonski-separator-pritiska-do-100-250-400-bara

CKL-CHP serija ciklonskih odvajača kondenzata, predstavlja ciklonske separatore od ugljeničnog čelika, namenjenih visokim pritiscima i to do 100, 250 i 400 bara . I ovde imamo identičan sistem odvajanja kondenzata. Sam princip odvajanja tečne faze ( vode , ulja ) se vrši na istom principu, odnosno, stvaranjem ciklonskog kretanja vazduha pri velikoj brzini, kapljice ulja i vode se lepe za zidove kućišta ciklonskog separatora i bivaju povučene prema dnu kućišta silom gravitacije. Pri dnu kućišta nema turbulencija te se tečnost ne može vratiti u sistem komprimovanog vazduha već biva oslobođena preko manuelnog ventila na dnu ciklona ili preko automatskog odvajača kondenzata.

Ciklonski separatori CKL-CHP serije imaju sledeće uslove rada i karakteristike:

- Maksimalni radni pritisak: do 100, 250 i 400 bara

- Temperatura: 1,5 do 65 °C

- Kapacitet protoka: 40 - 715 Nm3/h

- Priključci: 1/4" - 2"

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora CKL-HF serije: Ugljenični čelik

CKL-CHP-serije-ciklonskih-odvajaca-kondenzata-do-100-250-400-bara

boge mta omega samsung abac
sertifikat
sertifikat
Tehnogama logotip
Za Vašu sigurnost u poslovanju obezbedili smo niz pogodnosti:
analiza efikasnosti postojećeg stanja, mogućnost otkupa "staro za novo", mogućnost besplatnog korišćenja zamenske opreme,
kupovinu opreme na rate ili lizing po najpovoljnijim uslovima, izvođenje kompresorskih postrojenja po sistemu "ključ u ruke", besplatno savetovanje...
sertifikat
boge
mta
omega
abac
Sotras
Goetze armaturen
noitech
Aignep