Koristite komprimovani vazduh? Pozovite nas za konsultaciju, besplatna je!

POZOVITE NAS ! Kvalitetan savet će Vam uštedeti novac
TehnoGama

Dečka bb, Šimanovci

Bulevar 13. jul bb, Nikšić

Urgentne intervencije

+381 (0) 22 215 23 02

TehnoGama

Separator kondenzata

CKL-B, CKL-C, CS/CS SS, SFH / SFH SS, CKL-HF, CKL-AHP, CKL-AHP, CKL-CHP Serije ciklonskih separatora kondenzata iz komprimovanog vazduha

CKL-B Serija ciklonskih separatora kondenzata iz komprimovanog vazduha - do 16 bara


Ulozak-ciklonskog-odvajaca-kondenzata

CKL-B serija ciklonskih separatora je dizajnirana za visokoefikasno odstranjivanje tečne faze iz komprimovanog vazduha kao i vakum sistema. Unutar kućišta ciklonskog separatora, nalazi poseban deo sa krilcima, koji stvara kontrolisanu rotaciju vazduha u vidu ciklona. Kao rezultat centrifugalne sile, odnosno cklona, tečnosti ( voda, ulje ) i veće čvrste čestice se lepe za zidove ciklonskog separatora, usporavaju svoje kretanje i akumuliraju se na dnu kućišta u vidu kondenzata. Zona bez turbulencije na dnu ciklonskog separatora sprečava da kondenzat bude ponovo pokupljen i prosleđen dalje u sistem. Za ispuštanje kondenzata iz ciklona koriste se razni tipovi odvajača kondenzata koji mogu biti manuelni - mehanički, automatski - mehanički, električni - vremenski i električni - inteligentni.

Abac u svojoj gami proizvoda nudi klipne kompresore, podeljene u 3 grupe: LINE, za poluprofesionalne korisnike, SILENT za korisnike malih kapaciteta, ali sa potrebom za malo tišim klipnim kompresorom i PRO, serija kompresora za profesionalne korisnike.

Ciklonski odvajači kondenzata su dizajnirani tako da imaju jako nizak pad pritiska prilikom separacije te ih je iz tog razloga veoma poželjno imati na instalaciji odmah nakon kompresora.

U tom slučaju cikloni će odvojiti odmah ulje i vodu koja se pojavljuje u tečnom obliku kao rezultat hlađenja vazduha koje se dešava u hladnjaku ( vazdušnom delu ) na kompresoru.

Naime, nakon vijčanog bloka, gde se vrši kompresija i zagrevanje, vazduh i ulje odlaze stišnjeni zajedno u separator i separatosku posudu gde se ulje odvaja iz komprimovanog vazduha.

Nakon separatora , sada već čist vazduh putuje u hladnjak gde mu se obara temperatura za 10-15 °C.

Prilikom hlađenja u ovom delu instalacije pojavljuje se voda kao rezultat obaranja temperature vazduha i sada vazduh i voda, stišnjeni, putuju dalje kroz sistem. Iz tog razloga, dobro je montirati ciklonski odvajač kondenzata odmah na izlazu iz kompresora kako bi se tečna faza odmah tu eleiminisala jer je brzina kretanja vazduha u ovoj tački najveća pa će samim tim i centrifugalna sila biti najača a onda i procenat eliminacije tečne faze kroz ciklonski separator. Dalje u instalaciji, pogotovo u instalaciji nakon rezervoara vazduh se značajno usporava te nema tako dobrog učinka od ciklona kao na mestu odmah nakon kompresora. Eliminacijom tečne faze iz komprimovanog vazduha značajno se rasterećuje i sam sušač vazduha ( ukoliko postoji ) jer će u njega stizati samo vazduh u gasnom stanju i tek nešto malo vode koja se kondenzovala na putu od rezervoara do sušača. Naravno, pod uslovom da i rezervoar ima automatski odvajač kondenzata.

Dakle, ciklonskim separatorom eliminiše se velika količina vode iz sistema a time štitite pre svega rezervoar i cevovod od korozije, sušač od preopterećenja a kompletno Vaše mašine i uređaje od kvarova i štete izazvane velikom količinom vode u instalaciji. Radni vek mašina se produžava čak do deset puta ukoliko imate dobro osušen i prečišćen komprimovani vazduh.

Ciklonski separatori CKL-B serije imaju sledeće uslove rada i karakteristike:

- Maksimalni radni pritisak: do 16 bara

- Temperatura: 1,5 do 65 °C

- Kapacitet protoka: 120 - 2850 Nm3/h

- Priključci: 3/8" - 3"

- Standardna boja: RAL 9005

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora: Aluminijum liven pod pritiskom Materijal od koga je izrađen uložak: Inoks krilca, ostalo plastika

CKL-B-serija-ciklonskih-odvajaca-kondenzata-do-16-bara

CKL-B Serija ciklonskih separatora kondenzata iz komprimovanog vazduha - do 16 bara


CKL-C serija ciklonskih odvajača kondenzata. Za ovu seriju važe ista pravila i ista uloga kao i za prethodnu seriju ciklona CKL-B izuzev radnog pritiska koji je u ovom slučaju do 20 bara. Znači, koristiće se takođe na izlazu komprimovanog vazduha iz samog kompresora ( pre rezervoara, sušača ili mikrofiltracije ) upravo zbog brzine strujanja vazduha kroz instalaciju. Kao što smo već gore napomenuli, ali nije loše ponoviti još jednom, da je brzina kretanja vazduha kroz instalaciju komprimovanog vazduha upravo najveća na izlazu iz kompresora a pre rezervoara. Brzina kretanja komprimovanog vazduha kroz instalaciju, kod ciklonskih separatora, je jako bitna jer je u direktnom odnosu sa centrifugalnom silom koju koriste ciklonski separatori za izdvajanje kapljica vode, ulja i prljavštine odnosno jednostavno rečeno - tečne faze. Naime, kao što smo gore već napomenuli, što je veća brzina komprimovanog vazduha kroz cevovod, to je veća centrifugalna sila koja deluje na komprimovani vazduh i primese i na kraju to je veća efikasnost i odvajanje kondenzata u ciklonskim separatorima. Eliminacija tečne faze ovde se takođe vrši automatskim odvajačima kondenzata , mehaničkim automatskim ili električnim vremenskim ili inteligentnim.

Ciklonski-odvajaci-kondenzata-CKL-C-serije

Ciklonski separatori CKL-C serije imaju sledeće uslove rada i karakteristike:

- Maksimalni radni pritisak: do 20 bara

- Temperatura: 1,5 do 65 °C

- Kapacitet protoka: 72 - 2760 Nm3/h

- Priključci: 3/8" - 3"

- Standardna boja: RAL 9005

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora: Aluminijum liven pod pritiskom

Materijal od koga je izrađen uložak: Inoks krilca, ostalo plastika

CKL-C-serija-ciklonskih-odvajaca-kondenzata-do-20-bara

CKL-AHP Serija ciklonskih separatora kondenzata iz komprimovanog vazduha - do 64 bara


CKL - HF serija ciklonskih odvajača kondenzata, predstavljaju grupu aluminijumskih - livenih ciklonskih separatora kondenzata, namenjenih pritiscima do 50 bara. Ova aplikacij ciklona se najčešće koristi pri proizvodnjama različitih tipova boca od PET materijala. Kao i kod ostalih cilkonskih separatora, sam princip odvajanja tečne faze ( vode , ulja ) se vrši na istom principu, odnosno, stvaranjem ciklonskog kretanja vazduha pri velikoj brzini, kapljice ulja i vode se lepe za zidove kućišta ciklonskog separatora i bivaju povučene prema dnu kućišta silom gravitacije. Pri dnu kućišta nema turbulencija te se tečnost ne može vratiti u sistem komprimovanog vazduha već biva oslobođena preko manuelnog ventila na dnu ciklona ili preko automatskog odvajača kondenzata.

Ciklonski-separator-kondenzata-CKL-AHP-do-64-bara

Ciklonski separatori CKL-HF serije imaju sledeće uslove rada i karakteristike:

- Maksimalni radni pritisak: do 50 bara

- Temperatura: 1,5 do 65 °C

- Kapacitet protoka: 71 - 799 Nm3/h

- Priključci: 1/2" - 2"

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora CKL-HF serije: Liveni aluminijum

CKL-AHP-serije-ciklonskih-odvajaca-kondenzata-do-64-bara

CKL-AHP Serija ciklonskih separatora kondenzata iz komprimovanog vazduha - do 64 bara


CKL-CHP serija ciklonskih odvajača kondenzata, predstavlja ciklonske separatore od ugljeničnog čelika, namenjenih visokim pritiscima i to do 100, 250 i 400 bara . I ovde imamo identičan sistem odvajanja kondenzata. Sam princip odvajanja tečne faze ( vode , ulja ) se vrši na istom principu, odnosno, stvaranjem ciklonskog kretanja vazduha pri velikoj brzini, kapljice ulja i vode se lepe za zidove kućišta ciklonskog separatora i bivaju povučene prema dnu kućišta silom gravitacije. Pri dnu kućišta nema turbulencija te se tečnost ne može vratiti u sistem komprimovanog vazduha već biva oslobođena preko manuelnog ventila na dnu ciklona ili preko automatskog odvajača kondenzata.

Ciklonski-separator-pritiska-do-100-250-400-bara

Ciklonski separatori CKL-CHP serije imaju sledeće uslove rada i karakteristike:

- Maksimalni radni pritisak: do 100, 250 i 400 bara

- Temperatura: 1,5 do 65 °C

- Kapacitet protoka: 40 - 715 Nm3/h

- Priključci: 1/4" - 2"

Materijal od koga je izrađeno kućište separatora CKL-HF serije: Ugljenični čelik

CKL-CHP-serije-ciklonskih-odvajaca-kondenzata-do-100-250-400-bara

boge mta omega samsung abac
Za Vašu sigurnost u poslovanju obezbedili smo niz pogodnosti:
analiza efikasnosti postojećeg stanja, mogućnost otkupa "staro za novo", mogućnost besplatnog korišćenja zamenske opreme,
kupovinu opreme na rate ili lizing po najpovoljnijim uslovima, izvođenje kompresorskih postrojenja po sistemu "ključ u ruke", besplatno savetovanje...
boge
mta
omega
abac
Sotras
Goetze armaturen
noitech
Aignep