Koristite komprimovani vazduh? Pozovite nas za konsultaciju, besplatna je!

POZOVITE NAS ! Kvalitetan savet će Vam uštedeti novac
TehnoGama

Dečka bb, Šimanovci

Bulevar 13. jul bb, Nikšić

Urgentne intervencije

+381 (0) 22 215 23 02

TehnoGama

Čelični vareni filteri

BF Serija čeličnih varenih filtera za komprimovani vazduh - do 16 baraFilteri B klase filtracije se perioično mogu čistiti u "ultrazvučnoj kadi". Intervali čišćenja zavise od aplikacija. U slučaju da se čišćenje posle nekoliko puta više ne može izvršiti uspešno potrebno je zameniti filterski uložak. Filteri A klase filtracije, sa aktivnim ugljem, trebaju biti periodično zamenjeni ali u intervalima koji nisu duzi od 6 meseci.Filteri sa aktivnim ugljem ne smeju biti ugrađivani bez adekvatne predfiltracije pošto će se u tom slučaju veoma brzo zasititi uljem i više neće moći da odstranjuju uljne pare i mirise. Naravno, na svakom filteru BF serije može biti ugrađen diferencionalni manometar za indikaciju zaprljanosti filterskih uložaka. Diferencionalni manometar inače vrši merenje pritiska na ulazu i izlazu iz filtera i u skladu sa diferencijom pritiska pokazuje stepen zaprljanosti filterskog uloška.

Na dnu kućišta filtera vrši se akumulacija kondenzata koji se izbacuju iz sistema automatskim inteligentnim, vremenskim ili mehaničkim odvajačima kondenzata.

Ciklonski separatori BF serije imaju sledeće uslove rada i karakteristike:

- Maksimalni radni pritisak: do 16 bara
- Temperatura: 1,5 do 65 °C
- Kapacitet protoka: 1.680 - 31.400 Nm3/h
- Priključci: DN80 - DN300
- Standardna boja: RAL 5012


Materijal od koga je izrađeno kućište separatora: Ugljenični čelik

4-BF-serija-filtera-za-filtraciju-komprimovanog-vazduha-Omega-Air
4-BF-serija-filtera-za-filtraciju-komprimovanog-vazduha-Omega-Air
BF

BF serija filtracije za komprimovani vazduh je razvijena kao odgovor na zahtev za veoma efikasno odstranjivanje čestica prašine, vode, uljnih aerosola, ugljovodonika i drugih para u sve zahtevnijim procesima u industriji. Radi se o varenim, čeličnim filterima namenjenim aplikacijama sa veoma velikom potrošnjom komprimovanog vazduha. U zavisnosti od potreba kvaliteta komprimovanog vazduha, u BF seriju kućišta filtera mogu se ugraditi filteri klasa filtracije : B, P, R, M, S i A. Za filtraciju drugih tehničkih gasova, kontaktirajte nas.

BF Serija čeličnih varenih filtera za komprimovani vazduh

boge mta omega samsung abac
sertifikat
sertifikat
Tehnogama logotip
Za Vašu sigurnost u poslovanju obezbedili smo niz pogodnosti:
analiza efikasnosti postojećeg stanja, mogućnost otkupa "staro za novo", mogućnost besplatnog korišćenja zamenske opreme,
kupovinu opreme na rate ili lizing po najpovoljnijim uslovima, izvođenje kompresorskih postrojenja po sistemu "ključ u ruke", besplatno savetovanje...
sertifikat
boge
mta
omega
abac
Sotras
Goetze armaturen
noitech
Aignep