servis-za-kompresore-vijcane-i-klipne-tehnogama

Vesti

Tehnogama

58. MEĐUNARODNI SAJAM TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA (UFI) - 2014

  • 2014.

  • Sajam tehnike i tehničkih dostignuća Tehnika 2014. je najvažniji regionalni sajamski i konferencijski događaj o primeni savremenih dostignuća u industriji, infrastrukturi, klimatizaciji - grejanju, vodovodnim tehnologijama i upravljanju otpadom i otpadnim vodama, komunalnim servisima, energetici, ekologiji, telekomunikacijama i pošti, logistici i transportu, železnici i vazduhoplovstvu, opremi za pakovanje, skladištenje i maloprodaju, tehnologiji pametnih zgrada... Na sajmu se prezentuju nove tehnologije kao podrška industrijskoj proizvodnji i industrijskom snabdevanju na vertikalnim tržistima: Auto-industrija, Rudarstvo i energetika, Mašinska industrija, Metalska industrija i metalurgija, Prehrambena industrija, Poljoprivredne tehnologije i Događaji u proteklom periodu Pneumatika TEHNOGAMA d.o.o. Beograd je na prošlogodišnjem SAJMU TEHNIKE u Beogradu, predstavila novu seriju profesionalnih industrijskih vijčanih kompresora za vazduh, proizvođača BOGE Kompressoren iz Nemačke. Radi se o potpuno novom dizajnu i potpuno novom konstrukcijskom rešenju vijčanih kompresora sa direktnim prenosom bez multiplikatora. Nova CL serija vijčanih kompresora je robusnog izgleda, karakterističnog za Nemačkog proizvođača, izrađena od jakih i kvalitetnih materijala, gusanih elektromotora, sa visokim stepenom energetske efikasnosti stavljajući konkurenciju daleko iza sebe.... Naime, direktan prenos, bez multiplikatora, garantuje jako mali broj obrtaja vijcanog elementa a pri tom svaki od tipova CL industrijskih kompresora ima značajno veci kapacitet pri svim radnim pritiscima, bilo na 8, 10 ili 13 bara. Samim tim, CL serija vijčanih kompresora predstavlja poslednju reč Boge-a kao odgovor na pitanje da li Vam je potreban energetski vrlo efikasan, snažan, kvalitetan, pouzdan i dugotrajan kompresor. Na štandu je bio izložen C 15 LR-350 Vaš Tehnogama Tim mehanizacija, Farmaceutska industrija, Elektro i elektronska industrija, Telekomunikacije, Bazna i laka hemijska industrija, Industrija polimera, Industrija građevinskih materijala i mašina, Vazduhoplovna industrija, Vojna industrija, Energetika, Prenos električne energije, Snabdevanje gasom, Brodogradnja... Na sajmu učestvuju: Proizvođači, uvoznici, izvoznici i distributeri mašine, opreme, sistema i komponenata, Investitori, Inženjeri, tehnolozi u planiranju i upravljanju proizvodnjom u svim navedenim ind. granama, projektanti i odgovorni izvršioci radova: mašinski, inženjeri elektrotehnike (jaka i slaba struja), telekomunikacioni inženjeri, saobraćajni inženjeri, građevinski inženjeri, inženjeri tehnologije, energetski inženjering, ekološki inženjering...,proizvodni menadžment, gradski menadžment, menadžment javnih preduzeća, korporativni menadžment, menadžment bezbednosti na radu i ekologije, stručni konsultanti, strukovna udruženja, komore, akademska mreža - fakulteti, naučno razvojni instituti, resorna državna administracija. Prošlogodišnja poseta beleži preko 25.000 posetilaca i preko 600 izlagača iz 22 zemlje na preko 15.000 m2 izložbenog prostora.


    Galerija: 58. MEĐUNARODNI SAJAM TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA (UFI) - 2014    Podeli