servis-za-kompresore-vijcane-i-klipne-tehnogama

Vesti

Tehnogama

GRAND PROM - IN-HOUSE GENERACIJA AZOTA

  • 16.10.2018.


  • ,,I miris i ukus’’, dugogodišnja je parola ,,Grand kafe’’, a od sada će se za postojanost i mirisa i ukusa brinuti novo postrojenje za proizvodnju i tretman komprimovanog vazduha sa IN-HOUSE GENERACIJOM AZOTA, koje je Tehnogama uspešno instalirala u Grand Promu, proizvođaču ,,Grand kafe’’ u okviru Atlantic grupe. Postojećim kompresorima, dodat je BOGE vijčani kompresor snage 132 kW, sa dodatnim rezervoarom komprimovanog vazduha, opremom za sušenje i tretman komprimovang vazduha, kao i opremom za temperiranje komprimovanog vazduha u cilju obezbeđivanja zahtevane čistoće azota u zahtevanoj količini, bez obzira na ambijentalne uslove. Adekvatnu pripremu vazduha pre generacije azota upotpunjuje toranj sa aktivnim ugljem, nakon koga sledi generator azota kapaciteta 270 m3/h azota čistoće 99,9%. Za korisnike azota, koji azot primenjuju svakodnevno u svojim procesima i koji isti koriste u većim količinama, sopstvena proizvodnja azota je optimalno rešenje u smislu isplativosti investicije, pouzdanosti i samostalnosti.    Galerija: GRAND PROM - IN-HOUSE GENERACIJA AZOTA    Podeli