servis-za-kompresore-vijcane-i-klipne-tehnogama

Vesti

Tehnogama

62. Medjunarodnog sajma tehnike i teknickih dostignuca

  • 25.05.2018


  • TEHNOGAMA d.o.o. Beograd je i ove godine, na 62. ME?UNARODNOM SAJMU TEHNIKE I TEHNI?KIH DOSTIGNU?A, odr?anom u Beogradu od 21. Do 25.05.2018, svojim posetiocima predstavila program opreme za proizvodnju I tretman komprimovanog vazduha. Posetioci su imali priliku da se upoznaju sa industrijskim kompresorima renomiranog nema?kog proizvo?a?a BOGE Kompressoren, opremom za tretman I filtraciju komprimovanog vazduha slovena?kog proizvo?a?a OMEGA AIR, kao I sa generatorima azota i kiseonika, kao I sa rashladnom tehnikom italijanskog proizvo?a?a MTA. Pored opreme i promptne servisno-tehni?ke podr?ke, Tehnogama svojim klijentima nudi i uslugu preciznih merenja i analiza stanja u kompresorskim sistemima; uo?avanje eventualnih kriti?nih ta?aka u procesu generacije i tretmana komprimovanog vazduha i nudi paletu mogu?ih re?enja u cilju postizanja visoke energetske efikasnosti i ostvarivanja zna?ajnih u?teda.    Galerija: 62. Medjunarodnog sajma tehnike i teknickih dostignuca    Podeli